جدیدترین مطالب

جنگ نرم چیست؟

cyber-war

  امروزه جنگ ها شکل های مختلفی به خود گرفته اند از جمله جنگ نرم که شامل اقدامات روانی و تبلیغاتی می شود که هدف آن جامعه یا گروه خاصی است و عمده تفاوت آن با جنگ سخت عدم استفاده از سلاح های نظامی می باشد زیرا در جنگ نرم از سلاح های ...

ادامه مطلب

جنگ نرم در کلام رهبری

ghasemiyon7654408

این جنـگ نرم،شما جوانهای دانشجـو ، افسران جوان این جبـهه اید…شـرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. در میدان تنظیم شـده ...

ادامه مطلب